Mihai MUNTEANU este Profesor universitar la Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Mihai MUNTEANU desfăşoară o activitate didactică şi de cercetare interdisciplinară, în cadrul specializării de Inginerie Medicală (Departamentul de Electrotehnică şi Măsurări, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). De asemenea, este coordonatorul Laboratorului de Arheometrie (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), structură de cercetare care conjugă elementele de inginerie cu cele care ţin de istorie, pentru a asigura performanţă si masă critică în context naţional şi internaţional, într-un domeniu de mare interes, arheologia. Este absolvent al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca: Facultatea de Electrotehnică (1999), Studii Aprofundate – Măsurări Electrice (2000), doctor în inginerie electrică (2005), teză de abilitare (2015). Este absolvent al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca: Facultatea de Istorie şi Filosofie, specializarea istorie antică (2001), Studii Aprofundate – Antichitate clasică (2002), doctor în istorie (2008). Este Director adjunct al Extensiei din Bistriţa a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Stagii de pregătire la Universităţi din străinătate: Istituto Superior de Engenheria do Porto (Portugalia), Patras University şi National Technical University of Athens (Grecia), Universite Technique de Belfort et Montbeliard (Franţa), „Vrije” University of Brussels (Belgia), Technical University of Vienna (Austria). A primit Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Române, 2010. Este Coautor la 7 brevete de invenţie: 3 Europene (EPO) şi 4 Naţionale (OSIM) şi a obţinut peste 20 de medalii la saloane naţionale şi internaţionale de inventicǎ. A susţinut comunicări ştiinţifice legate de arheometrie şi istorie la universităţi din ţară (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanţa), sau în cadrul evenimentelor „Galele UMF – Medicină, Artă, Cultură”, organizate la Cluj-Napoca. Cărțile pe care le-a scris – „Provincia Dacia pe monedele Romei imperiale” şi „Provincia Dacia: istorie politică şi numismatică” – au fost lansate în Italia în cadrul unor instituţii culturale de mare prestigiu ale României (Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Venezia şi Accademia di Romania in Roma), dar şi în ţară, la Cluj-Napoca.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.