Într-o lume în care prerogativele sacerdotale sunt substituite abrupt și exclusiv de cele manageriale, o lume în care omul simplu este pus în fața unui sistem de valori răsturnat, iar selecția între liderii spirituali pare să se facă după bogăția lor materială, nicidecum cea spirituală, este necesar un discernământ axiologic menit să identifice în câmpul spiritual normalitatea, pentru ca aceasta să poată fi promovată corect și în beneficiul umanității. Toate celelalte aspecte care umbresc și alienează percepția spirituală țin de resortul unei patologii pe care psihologia modernă încă nu o abordează sistematic, acest subiect fiind extrem de sensibil.

Pe de altă parte, confuzia între credință și credulitate, întreținută uneori voit de către instituțiile religioase, din considerente străine cu totul devenirii spirituale, generează și întreține comportamente la limita patologiei, din acest amalgam manipulat procurându-se de multe ori substanțiale venituri materiale și chiar opțiuni electorale, fapt care ar explica lesne unele legături inadecvate dintre liderii spirituali și cei politici.

Având o experiență sacerdotală de peste douăzeci de ani în arealul spiritual creștin ortodox, timp în care, pe lângă asistența spirituală asigurată comunității încredințate, a întreprins numeroase cercetări aplicative în neuroștiințe și biocibernetică, Dumitru Grigore propune o abordare originală a aspectelor spirituale aflate între normalitate și patologie, oferind cu metodă științifică indiciile necesare în dicernerea corectă a tipologiilor în cauză.

Dumitru Grigore este licențiat în fizică, teologie și psihologie, fiind doctor al Academiei Tehnice Militare. Este autor și co-autor al unui număr semnificativ de articole științifice, remarcabile prin originalitate, fiind de asemenea autorul a cinci cărți de specialitate și a două brevete de invenție.
Din 1999 este membru titular al Comisiei de Cibernetică a Academiei Române.

Este titularul prelegerilor ”INTELIGENȚELE FRACTALE – o nouă abordare a proceselor gândirii” și ”CUNOAȘTERE ȘI INIȚIERE ÎNTRE SACRU ȘI PROFAN” susținute în același ciclu de Conferințe Publice cu Tematică Interdisciplinară, în data de 29 iunie, respectiv în 21 septembrie 2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.