Între cunoaștere și inițiere există o stare necesară care se dobândește prin asumarea responsabilă și devotată a unei axiologii morale. In această relație, orice improvizație conduce într-un final, la eșec. Dacă aspectele profunde, care țin de convingerile personale, sunt în resortul intim al ființei umane, în cazul elitelor însă, efectele acestor asumări, au vizibilitate socială, uneori fiind memorate istoric.

Din acest motiv, societatea umană trebuie sa posede modalități concrete de evaluare și confirmare a autenticității. Un posibil argument în sprijinul unui asemenea exercițiu de validare morală îl pot oferi neuroștiințele.

Cu o experiență de peste optisprezece ani de cercetare în cibernetica sistemelor vii și neuroștiințe, Dumitru Grigore propune un concept original de evaluare a aspectelor sensibile ale personalității umane, situate între sacru și profan, aducând în acest scop argumente științifice inedite.

Dumitru Grigore este inginer fizician, cu o licență în teologie, o licență în psihologie și un doctorat în neuroștiințe aplicate în mecatronică, fiind autor și co-autor al unui număr semnificativ de articole științifice, remarcabile prin originalitate. Este de asemenea autorul a cinci cărți de specialitate și a două brevete de invenție.
Din 1999 este membru titular al Comisiei de Cibernetică a Academiei Române.

Este titularul prelegerii ”INTELIGENȚELE FRACTALE – o nouă abordare a proceselor gândirii” susținută în același ciclu de Conferințe Publice cu Tematică Interdisciplinară, în data de 29 iunie 2017.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.