Situat în paradigma neuroștiințelor aplicate în psihologie, conceptul fractal aplicat proceselor gândirii aduce, pe lângă noutatea abordării, argumente spectaculoase privitoare la tezaurul imens de inteligențe cu care ființa umană este înzestrată.

Deosebit de importantă în destinul și succesul în viață al copiilor și adolescenților, dar nu numai, evaluarea corectă și obiectivă a darurilor native, a inteligenței strălucite, a aptitudinilor extreme legate de noile tehnologii și mijloacele de informare etc., necesită o schimbare fundamentală de viziune și concept în evaluarea psihologică. O astfel de schimbare prefigurează și autorul acestei prelegeri, aducând ca argument experimental recenta sa invenție în domeniul evaluării psihologice.

Dumitru Grigore este inginer fizician, cu o licență în teologie, o licență în psihologie și un doctorat în neuroștiințe aplicate în mecatronică, fiind autor și co-autor al unui număr semnificativ de articole științifice, remarcabile prin originalitate. Este de asemenea autorul a cinci cărți de specialitate și a două brevete de invenție.  Din 1999 este membru titular al Comisiei de Cibernetică a Academiei Române.

În prezent, Dumitru Grigore este CRO al Companiei Psychometric Systems S.A. din Cluj-Napoca, dezvoltatoarea Sistemului psihometric MindMiTM – primul sistem psihometric din lume capabil să evalueze foarte obiectiv o persoană în cinci minute, oferindu-i zece rapoarte în cinci limbi de circulație internațională.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.